2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Tek Ders Sınavı

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Tek Ders Sınavı
Tarih : 27-07-2022

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılından İtibaren Uygulanacak Tek Ders Sınavı ile İlgili Esaslar

 

1. Mezun olmak için müfredatındaki tüm derslerden devam şartını yerine getirerek FF veya FD notu alan öğrencilere tek dersten, sınav hakkı verilir.

2. Tüm derslerden geçer not aldığı halde mezun olmak için gereken 2.00 genel ağırlıklı not ortalamasını (GNO) sağlayamayan öğrencilere seçecekleri bir dersten, sınav hakkı verilir.

3. Tek ders sınav sonucunda en yüksek notu (AA) alması halinde dahi genel ağırlıklı not ortalamasının 2.00’a yükseltemeyecek öğrenciye tek ders sınav hakkı tanınmaz.

4. Devamsızlıktan dolayı başarısız olunan (NA notu olan ders) ve hiç alınmayan ders için tek ders sınav hakkı tanınmaz.

5. Bitirme projesi, bitirme ödevi, dönem projesi, staj, iş yeri eğitimi, saha çalışması içeren derslerden tek ders sınav hakkı tanınmaz.

6. Tek ders sınavında alınan not doğrudan başarı notu olarak değerlendirilir.

7. Tek ders sınavı her eğitim-öğretim yılı güz, bahar ve yaz dönemi sonunda yapılır. Sınav tarihi Akademik Takvimde ilan edilir.

9. 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı sonunda yapılacak tek ders sınavı için;

 

     Başvuru Tarihi: 29 Temmuz 2022 (Naci Topçuoğlu MYO Öğrenci İşleri’ne yapılacaktır)

     Sınav Tarihi: 1 Ağustos 2022, Saat 10:30 (Derslik A6’da yapılacaktır)

Tüm Hakları Saklıdır. © 2022