Arge/Kalite/Akreditasyon(İlgili Form, Rapor ve Dökümanlar)

Arge/Kalite/Akreditasyon(İlgili Form, Rapor ve Dökümanlar)

KALİTE POLİTİKAMIZ

*  Ulusal ve uluslararası düzeyde istihdam ve kariyer odaklı rekabetçi bir eğitim anlayışıyla düşünme, sorgulama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, girişimci, yeni fikirlere açık, özgüven ve sorumluluk duygusuna sahip, demokratik değerleri ve milli kültürü özümsemiş, farklı kültürleri yorumlayabilen, paylaşıma ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları güçlü, bilgi toplumu gereklerine haiz bireyler yetiştirilmesi,

*  Eğitim altyapımızın güçlendirilerek, eğitim öğretim hizmetlerimizin kalitesinin sürekli olarak geliştirilmesi, toplumun gereksinimlerinin en üst düzeyde karşılanması ve yaşadığı çevre ile bütünleşmesi,

*  Kalite yönetim sistemini destekleyen çağdaş bir çalışma ortamı yaratmayı amaçlayan yönetim anlayışının benimsenmesi,

kalite politikamızın temel amacıdır.

 

Meslek Yüksekokulumuzun Kalite El Kitabına, Organizasyon Şemasına, Görev Tanımları ve Formlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://kalite.gantep.edu.tr/pages.php?url=naci-topcuoglu-myo-40

 

Tüm Hakları Saklıdır. © 2022