UN VE UNLU MAMULLER TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

UN VE UNLU MAMÜLLER TEKNOLOJİSİ

UN VE UNLU MAMULLER TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ 

UN VE UNLU MAMULLER TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

 pdfDers Kredileri ve İçerikleri

Bölüm Başkanı ve AKTS Koordinatörü:

Bölüm Başkanı: Betül BAY YILMAZ

 

Gaziantep Üniversitesi - Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu

Gıda İşleme Bölümü 
Şehitkamil/GAZİANTEP 
Tel: +90 342 3371137 
e-posta: betulbay@gantep.edu.tr

 

Amaç: Programın amacı, sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, kaliteli, güvenilir ve ekonomik un ile unlu mamuller üretimini yapabilecek, bilimsel ve uygulamalı eğitim ile araştırmalar yaparak birikimini ilgili sanayi dalı ile toplum faydasına sunabilen, un ve unlu mamuller alanında mesleki ve akademik gelişmeleri izleyebilen, edindiği bilgi ve becerileri ulusal ve uluslararası düzeyde teknolojik gelişmelere uyarlayabilen teknikerler yetiştirmektir.

  

Kazanılan Derece: Tekniker

  

Derece Seviyesi: Önlisans

  

Kabul Ve Kayıt Koşulları: Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Ayrıca Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumlarından mezun olup sınavsız geçiş hakkına sahip olan öğrenciler de programımızı tercih edebilmektedir.

  

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Yüksek Öğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması, yatay ve üniversite içindeki geçişler olması durumunda ortaya çıkmakta ve bu da Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu 'YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ' kapsamında gerçekleştirilmektedir.Programa kabul edilen bir öğrencinin önceden aldığı dersler varsa ve derslerin kredisi ile içeriği uygunsa bu derslerden muaf sayılabilir.

  

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları: Toplamda 100 yerel kredi veya 120 AKTS kredisi ders alan, tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasını sağlayan ve 12'şer hafta süreli İşyeri Eğitimi 1 ve İşyeri Eğitimi 2 derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler önlisans derecesi almaya hak kazanırlar.

  

Program Profili: Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Programı, un ve unlu mamuller teknikeri yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Program, un ve unlu mamuller teknikerliği mesleği ve genel etiği ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır. Böylece, Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Programı eğitim programı, un ve unlu mamullerin bileşimi, işlenmesi, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri, kalite kontrolü, ilgili mevzuatları ve işletme kontrolleri konusunda teorik ve pratik bilgilere sahip olmakla gerek bireysel gerekse de gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla alanlarındaki problemlerini tanımlayarak çözüm üretebilecek mezunlar yetiştirmektedir.

  

Program Yeterlilikleri (Çıktıları): Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler;

 * Bakış açısı ve ufku geniş, matematik, kimya ve biyoloji bilgilerini gıda teknolojisi alanında kullanabilme, bilimsel ve teknik alanlarda üretken ve güncel bilgileri takip edebilme yeteneğine sahip olmak

 * Gıda ürünlerinin üretiminin hijyen-sanitasyon standartlarına, mevzuata ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olmak

 * Gıdaların fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapabilme ve sonuçları yorumlayabilme yeteneği kazanmak

 * Gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında temel bilgilere sahip olabilme

 * Gıda işleme ilkeleri ve gıda endüstrisinde kullanılan makineler hakkında bilgi birikimine ve beceriye sahip olmak

 * Bireysel olarak çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüvenine sahip olmak

 * Gıda laboratuvarlarında gıda güvenliği analizleri ve kalite-kontrol için gerekli cihazları kullanabilmek

 * Gıdaların fiziksel, kimyasal ve besleyici özelliklerini bilme ve bunların gıda kalitesi ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini yorumlayabilme

 * Gıda üretiminde kullanılan teknolojileri bilme ve uygulayabilme

 * Güvenli gıda üretimiyle ilgili koşulları bilme ve bu koşulları yerinde sağlayabilme

 * Mesleki-etik sorumluluk bilincine sahip olabilme ve etkin bir biçimde iletişim kurabilme

 * Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olmak

  

İstihdam Olanakları: Bu program mezunları un ve unlu mamuller fabrikalarının, üretim, dağıtım, satış, pazarlama, satın alma ve kalite kontrol departmanlarında; un sektörünün her kademesinde; Süpermarketlerin üretim ve kalite-kontrol bölümlerinde; Gıda güvenliği denetçisi olarak çeşitli firmalarda; Kalite kontrol sorumlusu olarak, pastahanelerde ve benzeri üretim yapan şirketlerde; Tarım ve Köy İşleri ile Sağlık Bakanlıklarında istihdam edilebilme olanakları vardır.

  

Üst Derece Programlarına Geçiş: Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar Dikey Geçiş Sınavından geçerli not almaları ve YÖK’ün çerçeve yönetmeliği-Fakülte/Yüksekokulların belirlemiş olduğu kontenjanlar dâhilinde; Gıda Mühendisliği, Beslenme ve Diyetetik, Gıda Teknolojisi gibi lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler. Ayrıca mezun öğrencilerimiz Açık Öğretim Fakültesinin ilgili bölümlerine 3.sınıftan devam ederek 4 yıllık fakülte muzunu olabilmektedir.

  

Üst Derece Programlarına Geçiş: Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar Dikey Geçiş Sınavından geçerli not almaları ve YÖK’ün çerçeve yönetmeliği-Fakülte/Yüksekokulların belirlemiş olduğu kontenjanlar dâhilinde; Gıda Mühendisliği, Beslenme ve Diyetetik, Gıda Teknolojisi gibi lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler. Ayrıca mezun öğrencilerimiz Açık Öğretim Fakültesinin ilgili bölümlerine 3.sınıftan devam ederek 4 yıllık fakülte muzunu olabilmektedir.

  

Mezuniyet Koşulları: Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve İşyeri Eğitimi 1 ile işyeri eğitimi 2 derslerini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

  

Eğitim Şekli: Örgün Öğretim

Tüm Hakları Saklıdır. © 2022