KİMYA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

KİMYA TEKNOLOJİSİ

KİMYA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ 

KİMYA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

pdfDers Kredileri ve İçerikleri

Bölüm Başkanı ve AKTS Koordinatörü

 Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Yusuf YILMAZ

 

 Gaziantep Üniversitesi - Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu

 Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

 Şehitkâmil/GAZİANTEP

 Tel: +90 342 3371137

 e-posta: ysfyilmaz60@gmail.com

 

Amaç: Kimya Teknolojisi alanı altında yer alan dallarda, sektörün ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmektir. Bu hedef doğrultusunda, ülkemiz yetişmiş insan gücüne ve endüstrisine, temel kimya ve kimya teknolojisi alanında bilgili, bilgi ve deneyimlerini pratik uygulamalara dönüştürebilen, toplumsal ve teknolojik yeniliklere açık, girişimci, üretken, insan ve çevreye saygılı, öz güvene sahip ara elemanlar (kimya teknikerleri) kazandırmak.

  

Kazanılan Derece: Teorik ve uygulamalı dersler alarak mezun olan öğrencilere “önlisans diploması” verilmekte ve bu diplomaya sahip olanlar tekniker olarak çalışabilmektedir.

  

Derece Seviyesi: Programı başarıyla tamamlayan mezunlara “Kimya Teknikeri” ünvanlı önlisans diploması verilir.

  

Kabul ve Kayıt Koşulları: Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

  

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Meslek Yüksekokulumuzun tüm programlarında yeni kayıt yaptıran öğrenciler için eğitim öğretim müfredatında yer alan Bilgisayar ve Yabancı Dil (5-i) dersleri için her akademik yılın başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir.

  

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları: Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlamak.

  

Program Profili: Kimya Teknolojisi alanı altında yer alan dallarda, sektörün ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmektir. Bu hedef doğrultusunda, ülkemiz yetişmiş insan gücüne ve endüstrisine, temel kimya ve kimya teknolojisi alanında bilgili, bilgi ve deneyimlerini pratik uygulamalara dönüştürebilen, toplumsal ve teknolojik yeniliklere açık, girişimci, üretken, insan ve çevreye saygılı, öz güvene sahip ara elemanlar (kimya teknikerleri) kazandırmak.

  

Program Yeterlilikleri (Çıktıları): Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler;

 * Matematik, fen bilimleri ve mesleki alanda temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.

 * Temel Kimya kuram ve kavramlarını öğrenmek suretiyle temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.

 * Alanında edindiği kimya ve kimya teknolojisi bilgisiyle sorunları tanır ve analiz eder, verileri yorumlar ve çözüm önerileri getirir.

 * Enstrümental (aletli) analiz yöntemleri ve klasik (yaş) yöntemleri kullanarak kimyasal analizler yapabilir.

 * Kimyasal madde üreten veya kimyasal madde kullanarak üretim yapan iş yerlerindeki laboratuvarlarda, hazırlanan iş planı ve programına göre, istenen kalitede ürün elde edilmesi için gerekli işleri yürütebilir.

 * Hayat boyu öğrenme gerekliliği ile bilim ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincini kazanır.

 * Kendini ifade edebilecek ve mesleki düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.

 * İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ve ilkyardım bilincine sahip olur.

 * Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.

 * Alanının gereksinimlerini karşılayacak temel düzeyde bilgisayar kullanım bilgisine sahip olur.

 * Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanır.

 * Gelişime ve değişime açık olur, bilimsel sosyal ve kültürel yenilikleri takip eder ve kendini sürekli geliştirir.

 * Bilgi ve deneyimlerini kamuoyu ile paylaşmak için gerekli yöntemleri kullanabilme yeteneği kazanır.

 * Doğru ve güvenilir deneysel çalışmalar yapar ve sonuçları değerlendirir.

 * Edinilen teorik bilgilerin endüstriyel uygulamaların esasını oluşturduğunu kavrar.

  

İstihdam Olanakları: Kimya Teknolojisi programından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda KPSS’ye girerek kamuda çalışabileceği gibi;
• Cam fabrikaları,
• Lastik ve kauçuk fabrikaları,
• Çimento fabrikaları,
• Kağıt fabrikaları,
• Şeker fabrikaları,
• Boya fabrikaları,
• Gıda sektörü,
• İlaç sektörü,
• Gübre fabrikaları,
• Toprak sektörü,
• Kozmetik ve temizlik sektörü,
• Enerji sektörü,
• Petrol sektörü,
• Otomotiv fabrikaları,
• Metal sektörü,
• Deri sektörü,
• Tersaneler,
• Tekstil sektörü,
• Petrokimya ,
• Sağlık sektörü,
• Maden sektörü,
• İnşaat sektörü,
• Ahşap sektörü vb. gibi birçok özel sektörde iş imkanı bulabilir.

  

Üst Derece Programlarına Geçiş: Önlisans programını bitiren kişi çalıştığı işyerinde performansına göre yöneticiliğe kadar yükselebilir. Ayrıca; *Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat Fakültesi veya İşletme Fakültesi lisans programlarına sınavsız kayıt yaptırıp dört yıllık fakülte diploması alabilir veya *DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Fen, Fen Edebiyat veya Mühendislik Fakültelerine geçiş yapabilir. Dikey geçiş yapanlar mezuniyet sonrası “Kimya Mühendisi veya Kimyager” ünvanı alır.

  

Mezuniyet Koşulları: Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden 2.25 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve mesleki stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

  

Eğitim Şekli: Örgün öğretim

Tüm Hakları Saklıdır. © 2022