MİMARİ DEKORATİF SANATLAR

MİMARİ DEKORATİF SANATLAR

MİMARİ DEKORATİF SANATLAR

EL SANATLARI BÖLÜMÜ 

MİMARİ DEKORATİF SANATLAR 

 pdfDers Kredileri ve İçerikleri

Bölüm Başkanı ve AKTS Koordinatörü:

Bölüm Başkanı: Öğr.Gör. Neşe AĞKURT

 

Gaziantep Üniversitesi - Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu

El Sanatları Bölümü

Şehitkâmil/GAZİANTEP

Tel: +90 342 3371137

e-posta: neseagkurt@gantep.edu.tr

 

Amaç: Bu programın amacı, iç ve dış mimari yapı dekorasyon sanatlarında, dekorasyon malzemelerinin tasarım aşamalarında, sanat ve teknoloji alanındaki yeniliklerle tasarım alışkanlığı kazanan teknik elemanlar yetiştirmektir. Bu alandan mezun olan öğrenci hem sanat ve kültür varlıklarımızdan olan mimari yapıların aslına uygun bir biçimde korunmasını sağlar, hem de yeni dekorasyon önerileri getirir. Bunun yanı sıra tasarım ve çizim yeteneğine sahip, şekiller arasındaki ayrıntıları algılayabilen, estetik görüşü olan, dikkatli ve sabırlı, alanındaki teknolojik ve sanatsal gelişmeleri göz önünde bulunduran, işletmelerde çalışacak ara insan gücünü yetiştirmek amacıyla eğitim yapılır.

  

Kazanılan Derece: Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikeri

  

Derece Seviyesi: Ön Lisans / 5. Seviye Akademik ve Mesleki Yeterlilikler

  

Kabul ve Kayıt Koşulları: Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

 

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Başka bir kurumdan YÖK tarafından kabul edilen sistem ile gelen öğrencinin aldığı derslerin içerikleri ve kredileri, GAÜN’de verilen dersin içeriğine ve kredilerine uygun olması ve Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenciye ilgili derslerden muafiyet hakkı tanınır.

  

Yeterlilik Koşulları Ve Kuralları: Toplamda 100 yerel kredi veya 120 AKTS kredisi ders alan, tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasını sağlayan ve 65’er iş günü süreli İşyeri Eğitimi 1 ve İşyeri Eğitimi 2 derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler önlisans derecesi almaya hak kazanırlar.

  

Program Profili: Mimari Dekoratif Sanatlar Programı, binaların, konak, köşk ve cami gibi sanat eserlerinin mimari plana ve aslına uygun olarak yapılacak onarım çalışmalarında, yüzey süsleme, duvar süsleme, dekoratif tasarım uygulamaları, seramik, çini, cam süsleme vb. işleri gerçekleştiren, ressam, heykeltıraş, seramik sanatçısı, iç mimar ve restorasyon uzmanları ile usta ve işçiler arasında, işleyişi sağlayacak tasarımcılar yetiştirmeyi hedefleyen bir programdır. Mimari Dekoratif Sanatlar uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkinliklerinin bilincinde olan araştırmacı, tasarımcı, yetenekli, bilgi ve teknik açıdan donanımlı, sağlam uygulama yeteneği kazanan ayrıca üretilen bilgiyi günümüz teknolojisine aktaracak iletişim yeteneği gelişmiş ve takım çalışmasına yatkın bireyler yetiştirmektir.

  

Program Yeterlilikleri (Çıktıları)     : Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler;

 * Ön lisans düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanına özgü kültür, estetik, yöntem, teknik, desen ve malzemeler konusunda temel bilgilere sahip olur.

 * Alanında edindiği temel sanat ve temel tasarım, kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma becerisi kazanır.

 * Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, sorunları tanımlar, analiz eder ve uygulamaya yönelik çözüm önerileri oluşturur.

 * Mimari ve sanat alanlarında kullanılan (mimari yapı ve çeşitlerine göre, motif, desen, tasarım, malzeme- boya bilgisi, yöntem, teknik, bilgisayar programları v.b) kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olur.

 * Sanat ve tasarım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

 * Mimari dekoratif Sanatlar ile ilgili verilerin toplanması yorumlanması, duyurulması ve uygulanmasında toplumsal, mesleki ve etik değerlere sahip olur.

 * Mimarlar ve dekoratörler için gerekli olan iş organizasyonu, proje takibi, koordineli çalışma prensiplerini sağlama becerisi kazanır.

 * Mimari dekoratif Sanatlar ile ilgili yerine göre teknikleri uygulayabilme sektörün beklentilerini karşılayacak şekilde tasarım, proje planlama becerisine sahip olur.

 * İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarını bilecek ve bunların gereklerini yerine getirebilecektir.

 * Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyebilecek, bilgilerini yenilenme ve sürekli gelişmeye yönelik olarak gözden geçirebilecektir.

  

İstihdam Olanakları: Mezun olan öğrenciler; Kültür Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Milli Saraylar Genel Müdürlüğü, Belediyeler, Etüt Proje alanları ile ilgili özel kuruluşlar ve bürolarda gerek ara eleman olarak gerekse bağımsız olarak kendilerine ait işyeri ve atölyelerde çalışabileceklerdir.

  

Üst Derece Programlarına Geçiş: Bu programdan mezun olanlar, Geleneksel Türk El Sanatları, Seramik, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, El Sanatları Tasarımı ve Üretimi programlarına geçiş yapabilecektir.

  

Mezuniyet Koşulları: Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve İşyeri Eğitimi 1 ile işyeri Eğitimi 2 derslerini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

  

EĞİTİM ŞEKLİ: Örgün Öğretim

Tüm Hakları Saklıdır. © 2022