HALICILIK VE KİLİMCİLİK PROGRAMI

HALICILIK VE KİLİMCİLİK

HALICILIK VE KİLİMCİLİK PROGRAMI

EL SANATLARI BÖLÜMÜ

HALICILIK VE KİLİMCİLİK PROGRAMI

Dersler Kredileri ve İçerikleri

pdfDesen     pdfApre

Bölüm Başkanı ve AKTS Koordinatörü:

Bölüm Başkanı: Öğr.Gör. Neşe AĞKURT 

 

Gaziantep Üniversitesi - Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu

El Sanatları Bölümü 

Şehitkamil/GAZİANTEP 

Tel: +90 342 3371137 

e-posta: neseagkurt@gantep.edu.tr

 

Amaç: Öğrencilere temel mesleki bilgilerin yanı sıra, iş dünyasının gerek duyduğu yabancı dil bilgisi, mesleki tasarım programlarını kullanma gibi donanımları kazandırılması, ayrıca problem süreçlerinin çözüm aşamalarını tasarlayabilmeleri ve çözüm önerileri geliştirebilmeleri için bilgi ve duyarlılığa sahip olmaları amaçlanmaktadır. Eğitim öğretim süreçlerinde problemlere çözüm getirme yeteneğini kazanmış olmaları, girişimci, iletişim yönleri güçlü, sanatsal gelişimleri inceleyen, takım ruhuna sahip halı-kilim teknikerleri olmaları programın temel hedeflerindendir.

 

Kazanılan Derece: Halı Teknikeri

 

Derece Seviyesi: Ön Lisans / 5. Seviye Akademik ve Mesleki Yeterlilikler

 

Kabul Ve Kayıt Koşulları: Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

 

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Yüksek Öğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması, yatay ve üniversite içindeki geçişler olması durumunda ortaya çıkmakta ve bu da Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu 'YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ' kapsamında gerçekleştirilmektedir. Programa kabul edilen bir öğrencinin önceden aldığı dersler varsa ve derslerin kredisi ile içeriği uygunsa bu derslerden muaf sayılabilir.

 

Yeterlilik Koşulları Ve Kuralları: Toplamda 100 yerel kredi veya 120 AKTS kredisi ders alan, tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasını sağlayan ve 12'şer hafta süreli İşyeri Eğitimi 1 ve İşyeri Eğitimi 2 derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler ön lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

 

Program Profili: Halıcılık Kilimcilik Programı, halı teknikeri yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Program, halı teknikerliği mesleği ve genel etiği ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır. Böylece, Halıcılık Kilimcilik eğitim programı, farklı halılarda desen bilgisi, , motif çizim teknikleri, iplik, elyaf, halıda üretim ve maliyet hesapları, halı testleri, halı dokuma tekniği, halıda konfeksiyon konusunda teorik ve pratik bilgilere sahip olmakla gerek bireysel gerekse de gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla alanlarındaki problemlerini tanımlayarak çözüm üretebilecek mezunlar yetiştirmektedir.

 

Program Yeterlilikleri (Çıktıları): Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler;

1.El sanatları alanındaki bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek.

2. Kazanılan bilgi ve becerileri, sektörel beklentiler doğrultusunda kaliteli hizmet sunabildiğini göstermek

3. El sanatları üretim aşamalarında beklenmeyen durumlarda gerekli önlemleri alabilmek

4. Temel bilgisayar kullanımı yanı sıra el sanatları üretim sürecinde gerekli bilgisayar programlarını kullanabilmek

5. Yeterli düzeyde mesleki yabancı dil bilgisine sahip olmak

6. Alanında edindiği temel sanat ve temel tasarım, kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.

7. Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu olarak çalışır.

8. İş güvenliği, ergonomi, çevresel değerleri koruma, sosyal sorumluluklar, etik değerlerle ilgili bilgi sahibi olmak

9. Analitik düşünebilme ve değerlendirme becerisine sahip olmak.

10. Diğer disiplinlerle ortaya çıkan problemleri analiz edip, değerlendirme yapabilme.

 

İstihdam Olanakları: Halı teknikeri, Halk eğitim merkezlerinde usta öğretici ve halı öğretmeni olarak, Kültür Bakanlığı’nın döner sermaye işletmesinde halı pazarlama ve satış bölümünde ayrıca özel halı mağazalarında, halı fabrikalarında ve Köy İşleri Bakanlığı’nın açmış olduğu kurslarda öğretmen olarak çalışabilme imkânları vardır.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş: Programdan mezun olan öğrenciler: 

2547 Sayılı Yükseköğrenim kanunun 7.nci maddesinin (e) bendi ile 4702 sayılı Kanunla 45. maddesine eklenen (e) bendi gereği programı başarı ile tamamlayan öğrenciler branş karşılığı olan bölümlere Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile aşağıda isimleri belirtilen Lisans Bölümlerine devam edebilmektedirler. 

 

• Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmenliği

• Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği 

• Geleneksel Türk El Sanatları 

• Geleneksel Türk El Sanatları Öğretmenliği 

• Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Nakış Öğretmenliği 

 

Mezuniyet Koşulları: Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve İşyeri Eğitimi 1 ile işyeri Eğitimi 2 derslerini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

 

Eğitim Şekli: Örgün Öğretim

Tüm Hakları Saklıdır. © 2022