Trimester ve İşyeri Eğitimi

Trimester ve İşyeri Eğitimi

Trimester Eğitim Sistemi, bir akademik yıl içerisinde güz, bahar ve yaz dönemi olmak üzere 3 dönemi kapsayan bir eğitim sistemidir.

Bir akademik yılda 3 dönem (Trimester) Eğitim Sisteminde öğrenciler eğitim-öğretimlerini diğer meslek yüksekokullarından farklı olarak 4 dönem yerine toplam 6 dönemden oluşan bir süreçte tamamlamaktadırlar.

Öğrencilerimiz 2 yıllık eğitim-öğretim süreçlerindeki toplam 6 dönemin 4’ünde teorik eğitimlerini alırken diğer 2 dönemlerinde Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında protokol imzaladığımız işyerlerinde “İşyeri Eğitimi” zorunlu pratik eğitimlerini tamamlamaktadırlar.

Trimester Eğitim Sistemi sayesinde öğrenciler, Organize Sanayi Bölgesindeki işletmelerde elde ettikleri iş deneyimi ve Meslek Yüksekokulumuzda aldıkları teorik eğitimler ışığında mezun olduklarında, daha kısa sürede istihdam olanağı bularak iş hayatına atılabilmektedir.

Tüm Hakları Saklıdır. © 2022