TEKSTİL VE HALI MAKİNELERİ PROGRAMI

TEKSTİL VE HALI MAKİNELERİ

TEKSTİL VE HALI MAKİNELERİ PROGRAMI

MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

TEKSTİL VE HALI MAKİNELERİ PROGRAMI

pdfDers Kredileri ve İçerikleri

Bölüm Başkanı ve AKTS Koordinatörü:

Bölüm Başkanı: Öğr.Gör. Gülbin FİDAN

Gaziantep Üniversitesi - Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
El Sanatları Bölümü
Şehitkâmil/GAZİANTEP
Tel: +90 342 3371137
e-posta: gfidan@gantep.edu.tr

 

Amaç: Makine halısı sektörü; emek-yoğun sektörlerden biri olup, Gaziantep’te istihdam sağlayıcı ana sektörlerden birisidir. Her ne kadar son teknoloji makineler insan gücünün yerini almaya başladıysa da, insan kaynağı hala üretimin vazgeçilmez kaynaklarından birisi durumundadır. Bu sebepten dolayı Gaziantep makine halısı üreten firmaların kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak ve alanında iyi yetişmiş teknikerleri sektöre kazandırmak bu bölümün amacıdır.

 

Kazanılan Derece: Tekstil ve Halı Makineleri Teknikeri

 

Derece Seviyesi: Ön Lisans / 5. Seviye Akademik ve Mesleki Yeterlilikler

 

Kabul ve Kayıt Koşulları: Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

 

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Başka bir kurumdan YÖK tarafından kabul edilen sistem ile gelen öğrencinin aldığı derslerin içerikleri ve kredileri, GAÜN’de verilen dersin içeriğine ve kredilerine uygun olması ve Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenciye ilgili derslerden muafiyet hakkı tanınır.

  

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları: Toplamda 120 AKTS kredisi ders alan, tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasını sağlayan ve 12'şer hafta süreli İşyeri Eğitimi 1 ve İşyeri Eğitimi 2 derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler önlisans derecesi almaya hak kazanırlar.

  

Program Profili: Tekstil ve Halı Makineleri Programı, tekstil ve halı sektörlerindeki ara eleman ihtiyaçları göz önüne alınarak, tekstil ve halı teknikeri yetiştirmek için kurulmuş bir bölümdür. Program, YÖK’ün ve üniversitenin belirlemiş olduğu zorunlu ve seçmeli derslerin yani sıra, mesleğe yönelik zorunlu ve seçmeli mesleki derslerden oluşmaktadır. Bu kapsamda verilen elyaf, iplik, dokuma, boya, terbiye gibi genel tekstil derslerinin yanı sıra makine halıcılığında planlama, makine halısı üretim teknolojisi, makine halıcılığında bitim ve konfeksiyon gibi halı üretim teknolojisi ile ilgili dersler verilerek özellikle halı sektöründeki ihtiyacın karşılanması hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda amacımız gerek topluma gerekse sektöre, insana ve çevreye saygılı, girişimci, üretken teknikerler kazandırmaktır.

 

Program Yeterlilikleri (Çıktıları): Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler;

 * Derslerde öğrendikleri mesleki bilgi ve birikimlerini, sektörle ilgili problemleri çözme becerisi ve yeteneğine sahip olur.

 * Tekstil ve Halı Teknolojisi alanındaki temel ve güncel kavramlar ve çağın temel sorunları hakkında bilgilidir

 * Tekstil ve Halı Teknolojisi alanındaki evrensel, sosyal ve çevresel boyutlardaki etkilerini anlama yetkinliğine sahip olur

 * Tekstil (İplik, Dokuma, Boya, Kalite Kontrol vb.) ve Halı ( Planlama, Üretim prosesi, Pazarlama, Desen Tasarım vb.) uygulama alanlarında kullanılacak modern araçları kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olur

 * Üretim tasarlama, gerçekleme ve üretim sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisine sahip olur

 * Teorik bilgiyi uygulamaya aktarmak için gerekli olan tanımlama, modelleme ve tasarım becerisine sahip olur

 * Genel ve mesleki etik sorumlulukları edinip, mesleğini etik ilkeler doğrultusunda icra etme becerisine sahip olur

 * Kazandığı bilgi birikimini, yazılı, sözlü ve görsel araçlar kullanarak etkin bir şekilde olarak aktarma ve sunma becerisine sahip olur

 * Yaşam boyu ve sürekli öğrenmenin gerekliliği bilincini edinip, bunu teknolojik alanların yanında diğer alanlara da aktarabilme ve uygulayabilme becerisine sahip olur

 * Disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmalarında, bireysel olarak sorumluluk alabilme, grup üyeleri ile koordineli olarak çalışabilme ve gruba önderlik edebilme yetisine sahip olur.

  

İstihdam Olanakları: Ülkemiz için önemli bir ihracat potansiyeline sahip olan tekstil ve halıcılık sektöründe, iyi yetişmiş teknikerlerin iş bulma olanakları oldukça fazladır. Mezunlarımız, tekstil fabrikalarında ve halı işletmelerinde çeşitli departmanlarda (üretim, planlama, terbiye, kalite kontrol, pazarlama, desen, AR-GE vb.) çalışabilirler.

 

Mezuniyet Koşulları: Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve İşyeri Eğitimi 1 ile işyeri Eğitimi 2 derslerini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

 

Eğitim Şekli: Örgün Öğretim

Tüm Hakları Saklıdır. © 2022