AYAKKABI TASARIMI VE ÜRETİMİ PROGRAMI

AYAKKABI TASARIMI VE ÜRETİMİ PROGRAMI

TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ

AYAKKABI TASARIMI VE ÜRETİMİ PROGRAMI

 pdfDers Kredileri ve İçerikleri

Bölüm Başkanı ve AKTS Koordinatörü:

Bölüm Başkanı: Öğr.Gör.Ömer UÇTU


Gaziantep Üniversitesi - Naci Topçuoğlu MYO
2.Organize San. Başpınar Şehitkamil/Gaziantep
Tel: 0342 337 11 37/1056
e-posta:omeructu@gantep.edu.tr

 

Amaç: Programın amacı, ayakkabı tasarım ve üretimi tekniklerini kullanarak ayakkabı üreten kurum ve kuruluşlar ile kendi adına çalıştığı işletmede kesim, saya, montaj, finisaj, kalite kontrol ve üretim planlaması yapabilecek donanıma sahip tasarımcılar ve moda koordinatörleri yetiştirmektir. Bu ayakkabı- tasarım moda koordinatörleri, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda rekabet üstünlüğüne sahip, moda trendlerine uygun ayakkabılar, çantalar tasarlayacak, stampasını-kalıbını çıkaracak, bu konulardaki üç boyutlu bilgisayar programlarını kullanacak, prototipini ürettirecek, üretici ve satıcı firmalara koleksiyon hazırlayacak, model hazırlama ve koleksiyon oluşturma sürecini yönetecek bilgi ve deneyime sahip olacaktır. 

 

Kazanılan Derece: Ayakkabı Tasarım ve Üretim programından mezun olacak adaylar, 'Ayakkabı Tasarım ve Üretim Teknikerleri' ünvanına sahip olacaklardır.

 

Derece Seviyesi: Ön Lisans

 

Kabul Ve Kayıt Koşulları: Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Branş ile ilintili Meslek Liselerinin mezunları da YÖK ve ÖSYM tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde sınavsız olarak bölüme kayıt yaptırabilmektedirler.

 

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Yüksek Öğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması, yatay ve üniversite içindeki geçişler olması durumunda ortaya çıkmakta ve bu da Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu 'YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ' kapsamında gerçekleştirilmektedir. Programa kabul edilen bir öğrencinin önceden aldığı dersler varsa ve derslerin kredisi ile içeriği uygunsa bu derslerden muaf sayılabilir.

 

Yeterlilik Koşulları Ve Kuralları: Toplamda 100 yerel kredi veya 120 AKTS kredisi ders alan, tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasını sağlayan ve 12'şer hafta süreli İşyeri Eğitimi 1 ve İşyeri Eğitimi 2 derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler önlisans derecesi almaya hak kazanırlar.

 

Program Profili: Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü bünyesinde Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Programı, gelişen ve gün geçtikçe talebin arttığı, buna bağlı olarak üretimin de arttığı ayakkabı sektöründe eğitimli, yeterli teknik bilgi ve beceriye sahip nitelikli tasarımcılar yetiştirmek için en uygun şekilde tasarlanmıştır. Verilecek olan eğitimin üçte biri iş sahasında uygulama şeklinde verilecek olup, günün ihtiyaç duyduğu teknoloji ve talepleri göz önünde bulundurarak yenilenmektedir. Ayakkabı yapımında kullanılan malzemenin imalatı, malzeme çeşitleri, bu malzemeleri kullanmanın avantaj ve dezavantajları gibi sektörün gerektirdiği bütün alanlarda eğitim sunulmaktadır.

 

Program Yeterlilikleri (Çıktıları): Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler;

* Ayak giyeceklerinde kullanılan temel ve yardımcı malzemeler hakkında bilgi sahibi olma, yeni malzeme tasarlayabilme ve üretime hazır hale getirebilme.

* Ayakkabıda kullanılan temel ve yardımcı malzeme muayene testleri hakkında bilgi sahibi olma ve bu testleri yorumlayabilme

* Ayak giyecekleri ile ilgili model tasarımı yapabilme, stampa çıkarabilme, üretebilme ve bu süreçler boyunca ortaya çıkabilecek problemleri yorumlayabilme ve çözme.

* Ayak giyeceklerinde kullanılan 2D ve 3D programları hakkında bilgi sahibi olma ve kullanabilme

* Ayak giyecekleri üretim sektöründe gerekli iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları hakkında bilgi sahibi olma

* Girişimcilik, yeni ürün geliştirme, pazarlama, sunum teknikleri ve kolleksiyon hazırlama hakkında bilgi sahibi olma ve yorum yapabilme

* Moda ve trend araştırması yapabilme ve yorum yapabilme

* Ayak giyecekleri ile ilgili tasarım teknikleri hakkında bilgi sahibi olma ve tasarım yapabilme

* Mesleki yabancı dil bilgilerine sahip olma

 

İstihdam Olanakları: Programı tamamlayanlar ayakkabı ve yan sanayi işletmelerinde AR-GE, ürün tasarımı, ıstampa çıkarma, planlama, kesim, saya, monte bölümü sorumlusu ve yöneticisi, satın alma departmanlarında yetkili olarak istihdam edilirler. Ayakkabı sektöründe büyük işletmelere saya ile ilgili fason işler yapabilir. Ayrıca kesim, saya ve ayakkabı üretimi konusunda kendi iş yerlerini açabilirler. Ayrıca kariyerlerine akademik olarak da devam edebilirler. 

 

Üst Derece Programlara Geçiş: Yüksekokulların ön lisans 2 yıllık Ayakkabı Tasarım ve Üretimi bölümünde okuyan adaylar, Dikey Geçiş sınavına girerek eğitimlerini 4 yıllık lisans programı ile devam ettirebilecekleri bölümler aşağıda verilmiştir.

 

Geçilebilecek bölümler: 

* Deri Mühendisliği 

* Moda Tasarımı 

* Moda ve Tekstil Tasarımı 

* Tekstil ve Moda Tasarımı

 

Mezuniyet Koşulları: Programdan mezun olabilmeleri için gerekli koşullar (dersler ve kredi sayıları, staj, v.b.) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu’nun yönetmeliğinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir (MADDE 14, MADDE 32). İş sağlığı güvenliği programı dersleri toplamda iş yeri eğitimi dâhil 120 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Programdan mezun olabilmek için iş yeri eğitimi dâhil toplamda 120 AKTS kredi içeren derslerin tamamından başarılı olması ve genel not ortalaması en az 4 üzerinden 2.00 olması gerekmektedir

 

Eğitim Şekli: Örgün öğretim

Tüm Hakları Saklıdır. © 2022