GIDA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

GIDA TEKNOLOJİSİ 

GIDA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ

GIDA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

pdfDers Kredileri ve İçerikleri

Bölüm Başkanı ve AKTS Koordinatörü:

Bölüm Başkanı: Betül BAY YILMAZ 

 

Gaziantep Üniversitesi - Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu

Gıda İşleme Bölümü

Şehitkamil/GAZİANTEP

Tel: +90 342 3371137

e-posta: betulbay@gantep.edu.tr

 

Amaç: Programın amacı, üretilen gıdaların uygun teknoloji ve bilimsel ilkelere göre işlenmesi ve değerlendirilmesi gerektiğini bilen, hızla artan dünya nüfusuyla beraber ortaya çıkan beslenme sorunlarına karşı yeterli, sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemini benimseyen, sorumluluk sahibi, kalite, gıda güvenliği, halk sağlığı, işçi sağlığı, iş güvenliği, çevre ve doğal kaynakları koruma konularında yeterli bilince sahip, gıda laboratuvarlarında gıda güvenliği analizleri ve kalite-kontrol yapabilecek düzeyde gerekli cihazları kullanabilme etkinliği kazanmış, gıda maddesi üretim metotlarını bilen ve gıda üretim aşamalarında karşılaşılabilecek olası karmaşık ve/veya öngörülmeyen durumlarda sektörünün talep ve gelişmelerine cevap verebilen çözümler üretebilen, alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyebilen gıda teknikerleri yetiştirmektir.

 

Kazanılan Derece: Gıda Teknikeri

 

Derece Seviyesi: Önlisans

 

Kabul ve Kayıt Koşulları: Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Ayrıca Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumlarından mezun olup sınavsız geçiş hakkına sahip olan öğrenciler de programımızı tercih edebilmektedir

 

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Yüksek Öğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması, yatay ve üniversite içindeki geçişler olması durumunda ortaya çıkmakta ve bu da Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu 'YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ' kapsamında gerçekleştirilmektedir. Programa kabul edilen bir öğrencinin önceden aldığı dersler varsa ve derslerin kredisi ile içeriği uygunsa bu derslerden muaf sayılabilir

 

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları: Toplamda 100 yerel kredi veya 120 AKTS kredisi ders alan, tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasını sağlayan ve 12'şer hafta süreli İşyeri Eğitimi 1 ve İşyeri Eğitimi 2 derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler önlisans derecesi almaya hak kazanırlar.

 

Program Profili: Gıda Teknolojisi Programı, gıda teknikeri yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Program, gıda teknikerliği mesleği mesleği ve genel etiği ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır. Böylece, Gıda Teknolojisi Programı eğitim programı, gıdaların bileşimi, işlenmesi, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri, kalite kontrolü, gıda ile ilgili mevzuatları ve işletme kontrolleri konusunda teorik ve pratik bilgilere sahip olmakla gerek bireysel gerekse de gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla alanlarındaki problemlerini tanımlayarak çözüm üretebilecek mezunlar yetiştirmektedir. 

 

Program Yeterlilikleri (Çıktıları): Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler;

* Bakış açısı ve ufku geniş, matematik, kimya ve biyoloji bilgilerini gıda teknolojisi alanında kullanabilme, bilimsel ve teknik alanlarda üretken ve güncel bilgileri takip edebilme yeteneğine sahip olmak

* Gıda ürünlerinin üretiminin hijyen-sanitasyon standartlarına, mevzuata ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olmak

* Gıdaların fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapabilme ve sonuçları yorumlayabilme yeteneği kazanmak

* Gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında temel bilgilere sahip olabilme

* Gıda işleme ilkeleri ve gıda endüstrisinde kullanılan makineler hakkında bilgi birikimine ve beceriye sahip olmak

* Bireysel olarak çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüvenine sahip olmak

* Gıda laboratuvarlarında gıda güvenliği analizleri ve kalite-kontrol için gerekli cihazları kullanabilmek

* Gıdaların fiziksel, kimyasal ve besleyici özelliklerini bilme ve bunların gıda kalitesi ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini yorumlayabilme

* Gıda üretiminde kullanılan teknolojileri bilme ve uygulayabilme

* Güvenli gıda üretimiyle ilgili koşulları bilme ve bu koşulları yerinde sağlayabilme

* Mesleki-etik sorumluluk bilincine sahip olabilme ve etkin bir biçimde iletişim kurabilme

* Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olmak

 

İstihdam Olanakları: Bu program mezunları gıda fabrikalarının, üretim, dağıtım, satış, pazarlama, satın alma ve kalite kontrol departmanlarında; Gıda sanayisinin çeşitli sektörlerinde ve hemen her kademesinde; Süpermarketlerin gıda üretim ve gıda kontrol bölümlerinde; Gıda güvenliği denetçisi olarak çeşitli firmalarda; Gıda kalite kontrol sorumlusu olarak yemekhanelerde, pastahanelerde ve benzeri gıda üreten şirketlerde; Gıda malzemesi ambalajlayan şirketlerde; Tarım ve Köy İşleri ile Sağlık Bakanlıklarında; Büyük firmaların yemek ile ilgilenen bölümlerinde; Okul, kolej, üniversite, hastane, devlet dairesi gibi günlük yemek hazırlayan, alan ve satan yerlerde istihdam edilebilme olanakları vardır.

 

Üst Derece Programı Geçiş: Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar Dikey Geçiş Sınavından geçerli not almaları ve YÖK’ün çerçeve yönetmeliği-Fakülte/Yüksekokulların belirlemiş olduğu kontenjanlar dâhilinde; Gıda Mühendisliği, Beslenme ve Diyetetik, Kimya, Bitki Koruma, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Gıda Teknolojisi ve Tarımsal Biyoteknoloji gibi lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler. Ayrıca mezun öğrencilerimiz Açık Öğretim Fakültesinin ilgili bölümlerine 3.sınıftan devam ederek 4 yıllık fakülte muzunu olabilmektedir. 

Mezuniyet Koşulları: Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve İşyeri Eğitimi 1 ile işyeri Eğitimi 2 derslerini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

 

Eğitim Şekli: Örgün Öğretim

Tüm Hakları Saklıdır. © 2022