Amaçlar ve Hedefler

Amaçlar ve Hedefler

Amaç-1

“Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında kurum/kuruluşların gereksinimi olan nitelikli, donanımlı, mesleki yeterliliğe sahip, insan gücünü yetiştirmek” 

Hedef-1 Sanayinin ihtiyaç duyduğu kalifiye ara eleman yetiştirmeye yönelik teorik ve pratik eğitimin bir bütünlük içerisinde verilmesi. 

Hedef-2 Öğrencilerimizin uygulamaya yönelik eğitimlerini, ilgili kurum/kuruluşlarda yaparak iş disiplini içinde yetişmelerinin sağlanması ve iş dünyasının talep ettiği becerilerin kazandırılması. 

Hedef-3 Tamamlanan işyeri eğitimi dönemi sonrasında öğrenci ve öğretim elemanlarından geri bildirim alınarak, etkin olmayan firmaların tespit edilerek firma havuzundan çıkarılması.

 

Amaç-2

“Eğitim-Öğretimi çağdaş normlara uygun bir şekilde geliştirmek (Eğitimde Yenilikçilik ve Yaratıcılık) ve teknolojik olanakları geliştirmek” 

Hedef-1 Eğitim-öğretimin niteliğini AB’nin eğitim ve meslek alanına ilişkin benimsediği ilkeler doğrultusunda uluslararası standartlara ulaştırmak. 

Hedef-2 Çalışanların ve öğrencilerin her türlü eğitimlerine katkıda bulunacak teknik ve altyapı donanımlarının tamamlanması.

 

Amaç-3

“Bölgenin ve ülkenin gereksinimi olan yeni istihdam alanları yaratabilecek programlar açarak, alanında eğitimli ve bilgili bireyler yetiştirmek” 

Hedef-1 Ülke genelinde istihdam imkanı bulunan meslek dallarının belirlenmesi. 

Hedef-2 Bölgenin ekonomik gelişimi paralelindeki yeni iş olanaklarının tespiti 

Hedef-3 Gaziantep Üniversitesi misyonuna uygun, eğitim-öğretim programlarına yönelik altyapı donanımlarının sağlanması. 

 

Amaç-4

“Öğrenci memnuniyetini arttırmak” 

Hedef-1 Öğrenci ve çalışanlarının sosyal, kültürel ve teknik gelişimlerine katkı sağlayacak faaliyetlerin düzenlenmesi.  

Hedef-2 Mezun öğrenciler ve ilgili sektör elemanları ile iletişimde bulunulması ve mezun öğrencilere istihdam yaratılması 

 

Amaç-5

“Araştırma, eğitim ve tanıtım yoluyla meslek yüksekokulumuzun tanınırlığını arttırmak” 

Hedef-1 Öğretim elemanlarının akademik kariyer yapmalarının sağlanması ve akademik etkinliklere katılımının teşvik edilmesi 

Hedef-2 Eğitim ve araştırma kurumları ile iletişim ve işbirliğini geliştirmek, Üniversite-Sanayi ortak programının uygulandığı üniversite ve yüksekokullar ile işbirliği olanaklarını geliştirmek

Tüm Hakları Saklıdır. © 2019