BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI

BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ                                                                   

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI

pdfDers Kredileri ve İçerikleri

Amaç: Yönetici asistanlığı alanında, temel kavram ve ilkeleri özümsemiş, kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu yönetici asistanlığı mesleğinin tüm gereklerini yerine getirebilecek seviyede mesleki bilgiyle donatılmış, her türlü büro araç ve gereçlerini ve alanları ile ilgili büro programlarını kullanabilecek nitelikte meslek elemanları yetiştirmektir.

 

Kazanılan Derece: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanı

 

Derece Seviyesi: Önlisans

 

Kabul ve Kayıt Koşulları: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programına, ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınır. Merkezî Yerleştirmede adaylar Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programına, YGS puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programına yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

 

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Başka bir kurumdan YÖK tarafından kabul edilen sistem ile gelen öğrencinin aldığı derslerin içerikleri ve kredileri, GAÜN’de verilen dersin içeriğine ve kredilerine uygun olması ve Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenciye ilgili derslerden muafiyet hakkı tanınır.

 

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları: 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasını sağlayan, toplamda 120 AKTS kredisi ders alan ve her dönemde 65’er iş günü olmak üzere iki dönemde de 12'şer hafta İşyeri Eğitimi derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler ön lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

 

Program Profili: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı, lise eğitimden sonra iki yıllık süren önlisans düzeyinde bir eğitim programıdır. Program kapsamında sunulan derslerle öğrencilerin günümüz çalışma hayatında büro yöneticileri ve yönetici asistanlarından beklenilen sorumlulukları yerine getirebilecekleri bilgi birikimine sahip olmaları hedeflenmektedir. Program büro yöneticisi ve yönetici asistanlarının günlük faaliyetlerini yürütürken ihtiyaç duyacakları mesleki bilgilere ek olarak çalıştıkları organizasyonların iç işleyişi ile dış paydaşlarla olan etkileşimini anlamaya yönelik bütüncül bir bakış açısı kazandırılması hedeflenmektedir. Programdan mezun olanlar büro yöneticisi ve yönetici asistanı olarak özel, kamu ve kâr amacı gütmeyen kurumlar tarafından istihdam edilebilmektedir.

 

Program Yeterlilikleri (Çıktıları):  Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler;

* Muhasebe, işletme, yönetim ve hukuk alanlarının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olmak, bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak

* Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak

 *Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek

* Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak

* Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak

* Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak

* Is hukuku ve is güvenliği ve kalite bilincine sahip olmak

* Muhasebenin temel ilke ve kavramlarını ve de hukuki sorumluluklarını bilen, mesleki etik kuralları bilgisine ve duyarlılığına sahip olmak

* Muhasebe ilke ve standartlarındaki muhasebe uygulamalarını yönlendiren düzenlemeleri izleyebilme yeteneğine sahip olmak,

* Uluslararası muhasebe ve denetim standartları bilgisine sahip, muhasebe konusundaki yeni düzenlemelere hakim olmak

* Alanı ile ilgili ticari matematik ve istatistik bilgisine sahip, ekonomik ve finansal verileri değerlendirmek, analiz etmek ve yorumlamak

* Şirket türleri, kuruluşu, sermaye artırımı, azaltımı, kâr dağıtımı ve tasfiye işlemlerine ilişkin yasal mevzuatı takip edebilmek ve ilgili muhasebe kayıtlarını düzenleyebilmek,

* Bilanço ve gelir tablolarını analiz etme ve yorumlama yeterliliğine sahip olmak, Mali tablolardaki bilgilerin doğru ve samimi olması için yapılan denetim faaliyetlerinde görev alma yeterliliğini kazanmak,

* Teorik ve uygulamalı eğitimin ardından işyeri eğitimi uygulamalarıyla, özel sektör ve kamunun ara eleman ihtiyacını karşılayabilecek donanıma sahip olur.

 

İstihdam Olanakları: Program mezunları tüm özel sektör işletmelerinde ve kamu kurumlarında, üniversitelerde, hukuk bürolarında, işletmelerde büro elemanı olarak istihdam olanakları mevcuttur. Büro Yöneticisi, Ofis Hizmetleri Uzmanı, Üst Yönetim Asistanı, Yönetici Asistanı olarak görev yaparlar.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş: Bölümden mezun olan öğrenciler, YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda dikey geçiş sınavı ile fakültelerin ilgili bölümlerine geçebilirler. Mezunlar İletişim Fakültelerinin ilgili bölümlerine dikey geçiş sınavlarındaki başarılarına göre, Anadolu Üniversitesi İşletme ve diğer ilgili Fakültelerine ise doğrudan dikey geçiş yapabilirler. Ayrıca öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) girerek üniversitelerin 4 yıllık eğitim öğretim veren bölümlerine girebilirler. Programdan mezun olan öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı ile üniversitelerin Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İşletme Bilgi Yönetimi, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerine devam edebilirler.

 

Mezuniyet Koşulları: Mezuniyet için gerekli 120 AKTS kredilik tüm katalog derslerini almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması ile tamamlamak.

 

Eğitim Şekli: Tam zamanlı, Örgün öğretim.

 

 

 

Bölüm Başkanı ve AKTS Koordinatörü:

Bölüm Başkanı:Öğr.Gör. Hasan SAÇIKARA

 

Gaziantep Üniversitesi - Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
2.Organize San. Başpınar Şehitkamil/Gaziantep
Tel: 0342 337 11 37/1029
e-posta:hsacikara@gantep.edu.tr

Tüm Hakları Saklıdır. © 2021