DIŞ TİCARET PROGRAMI

DIŞ TİCARET

DIŞ TİCARET PROGRAMI

DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ

DIŞ TİCARET PROGRAMI

 pdfDers Kredileri ve İçerikleri

 Amaç: Dış Ticaret Programımızda; ithalat, ihracat, uluslararası ekonomi kavramlarına ve alanına giren tüm konulara hâkim, dış ticaret konusunda teorik ve pratik bilgileri almış özümsemiş ve uygulayabilir hale gelmiş, ülkemiz sanayisinde ve kamu kurumlarında ihtiyaç duyulan yetkin nitelikli bireyleri gerek gümrük müşaviri olarak bireysel düzeyde gerekse kurumsal yapılarda ülkemiz ekonomisi ve bürokrasisine kazandırma amaçlanmaktadır.

 

Kazanılan Derece: 2 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS’ye sahip öğrencilere Dış Ticaret alanında önlisans derecesi verilir.

 

Derece Seviyesi: Ön Lisans

 

Kabul Ve Kayıt Koşulları: Dış Ticaret Programına, ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınır. Merkezî Yerleştirmede adaylar Dış Ticaret Programına, YGS puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Dış Ticaret Programına yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

 

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Başka bir kurumdan YÖK tarafından kabul edilen sistem ile gelen öğrencinin aldığı derslerin içerikleri ve kredileri, GAÜN’de verilen dersin içeriğine ve kredilerine uygun olması ve Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenciye ilgili derslerden muafiyet hakkı tanınır.

 

Yeterlilik Koşulları Ve Kuralları: 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasını sağlayan,toplamda 120 AKTS kredisi ders alan ve her dönemde 12'şer hafta olmak üzere iki dönemde toplam 130 iş günü İşyeri Eğitimi derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler ön lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

 

Program Yeterlilikleri (Çıktıları): Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler;

* Dış ticaret, hukuk, muhasebe, işletme, yönetim ve alanının gerektirdiği diğer konularda yeterli altyapıya sahip olur; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

* Dış ticaret alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanır, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur.

* Dış ticaret alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleyebilir ve etkin kullanır.

* Dış ticaret alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilir, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olur.

* Dış ticaret alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olur.

* Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.

* Yeni pazarlama ve satış teknikleri bilgileriyle uluslararası pazarlara açılma kurallarını bilme ve uygulama becerisine sahip olur.

* Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur.

* İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur.

* Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanır.

* Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanır.

* Teorik ve uygulamalı eğitimin ardından işyeri eğitimi uygulamalarıyla, özel sektör ve kamunun ara eleman ihtiyacını karşılayabilecek donanıma sahip olur.

 

İstihdam Olanakları: Dış Ticaret Programını bitiren öğrenciler farklı alanlarda faaliyet gösteren işletmelerde iş bulabilecekleri gibi dış ticaretle uğraşan işletmelerde, bankaların kambiyo bölümlerinde, gümrük komisyoncuları yanında, uluslararası lojstik firmalarında ve sınavlarda başarılı oldukları takdirde B Karnesi alarak “Gümrük Müşaviri Yardımcısı” unvanı ile çalışabilirler. Dış ticaret meslek elemanı, uluslararası mal alım-satımı için bağlantılar kurulması, gerekli sözleşmelerin yapılması için gerekli çalışmalarda ara eleman olarak görev yapar. Yurt dışından satın alınan malların zamanında gelmesi için işi sürekli olarak takip eder. Yurt dışına satılacak malların (ihraç mallarının), gideceği ülkedeki firmaya zamanında ve istenilen şekilde teslimi için gereken işlemleri yapar. Yurt dışından alınan malın bedelinin sözleşmeye uygun olarak ödenmesini ve yurt dışına satılan malın parasının da zamanında alınmasını sağlamaya çalışır. Dışalım ve dışsatımla ilgili yasa ve yönetmelikleri sürekli izler. Buna göre, dış ticaret programını bitirenler Maliye ve Gümrük Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda ve ithalat-ihracatla uğraşan özel firmalarda görev alabilirler.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş: Mezun öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı ile lisans programlarına geçiş yaparak eğitimlerine devam edebilirler. Lisans Eğitimine geçiş, 19.02.2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik' ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği uygulama esasları uyarınca, Meslek Yüksekokulları programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir.

Dış Ticaret Önlisans Programından mezun olan öğrencilerimiz mesleki eğitimlerini üst düzeye taşıyabilmek amacıyla ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.
 

 

Dikey Geçiş Alanları

• Bankacılık
• Bankacılık ve Finans
• Bankacılık ve Finansman
• Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
• Ekonomi
• İktisat
• İşletme
• İşletme Bilgi Yönetimi
• Sermaye Piyasası
• Uluslararası Finans
• Uluslararası İşletmecilik
• Uluslararası Ticaret
• Uluslararası Ticaret ve Finansman
• Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

 

Mezuniyet Koşulları: Mezuniyet için gerekli 120 AKTS kredilik tüm katalog derslerini almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması ile tamamlamak

 

Eğitim Şekli: Tam Zamanlı, Örgün

 

 

Bölüm Başkanı Ve AKTS Koordinatörü:

Öğr.Gör. Hasan SAÇIKARA

 

Gaziantep Üniversitesi - Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
2.Organize San. Başpınar Şehitkâmil/Gaziantep
Tel: 0342 337 11 37/1029
e-posta:hsacikara@gantep.edu.tr

Tüm Hakları Saklıdır. © 2021