İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI

MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI

pdfDers Kredileri ve İçerikleri

Amaç: İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, iş hayatında oluşabilecek iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili olarak, teknoloji ve bilgi ışığında tüm sanayi ve hizmet sektöründe; iş güvenliğine yönelik, iş güvenliği sorumluluğu üstlenebilecek bilgili, yetkin, teknik personel ihtiyacını yetiştirmek üzere kurulmuştur.

  

Kazanılan Derece: İş Sağlığı ve Güvenliği Programından mezun olacak adaylar “İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri” unvanına sahip olacaktır.Ayrıca Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan İş Güvenliği Uzmanlığı sınavını başarı ile tamamlamaları halinde 'C Sınıfı İş güvenliği Uzmanı' unvanını alırlar

  

Derece Seviyesi: Ön lisans

  

Kabul ve Kayıt Koşulları: Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Branş ile ilintili Meslek Liselerinin mezunları da YÖK ve ÖSYM tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde sınavsız olarak bölüme kayıt yaptırabilmektedirler.

  

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Yüksek Öğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması, yatay ve üniversite içindeki geçişler olması durumunda ortaya çıkmakta ve bu da Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu 'YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ' kapsamında gerçekleştirilmektedir. Programa kabul edilen bir öğrencinin önceden aldığı dersler varsa ve derslerin kredisi ile içeriği uygunsa bu derslerden muaf sayılabilir.

  

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları: Toplamda 100 yerel kredi veya 120 AKTS kredisi ders alan, tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasını sağlayan ve 12'şer hafta süreli İşyeri Eğitimi 1 ve İşyeri Eğitimi 2 derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler önlisans derecesi almaya hak kazanırlar.

  

Program Profili: İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik Bölümü altında 2016-2017 ders yılında faaliyete başlamıştır. Öğrenci kontenjanımız ise 40 öğrenci ile sınırlıdır. Programın 2450 m2 kapalı alana sahip atölyesi bulunmaktadır. Ayrıca öğrenciler her sene 65’er iş günü toplamda ise 130 iş günü sektörde kendi alanlarında uygulamalı olarak iş yeri eğitimi görmektedirler. Hızla gelişen ve büyüyen ülkemiz sanayisinde 6331 sayılı kanuna göre zorunlu hale gelen iş sağlığı ve güvenliği kavramı büyük önem arz etmektedir. Çalışanların daha iyi şartlarda çalışmalarının sağlanması, iş kazalarını ve meslek hastalıklarının önüne geçilmesi, işverene ve devlete olan yükününü azaltması ve ortadan kaldırması için İş Sağlığı ve Güvenliği Programı önemlidir. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu’nun gerek Organize Sanayi bölgesi içerisinde bulunması gerekse mevcut eğitim sistemi İş Sağlığı ve Güvenliği programının amaçlarına ulaşması için daha etkili olması beklenmektedir. 

  

Program Yeterlilikleri (Çıktıları): Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler;

* Mesleği ile ilgili mevzuatları bilir, güncel kalmak için takip eder.

* İlk yardım uygulamalarını bilir.

* Meslek hastalıkları ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olur.

* Temel düzey mesleki yabancı dil bilgisine sahiptir.

* İş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanımları tanır ve bilir.

* Risk analizi konusunda bilgi sahibi olur, risk analizi yapabilir ve değerlendirebilir

* Genel ,iş ve sosyal hukuk bilgilerine sahiptir.

* Çalışma ortamı gözetimi yapabilir

* Farklı iş sektörlerinde güvenlik ve alınacak önlemler hakkında bilgi sahibi olurlar

* Mesleğin gereği olan genel etik kurallarını bilirler

* Farklı iş alanlarında iş güvenliği ve işçi sağlığı için alınacak önlemleri bilir.* Girişimcilik, yönetim ve organizasyon hakkında bilgi sahibidirler.

* Dosya ve arşivleme tekniklerini bilir, sözlü, yazılı ve görsel iletişimi kullanabilirler.

 

İstihdam Olanakları: Avrupa Birliği süreci uyum yasaları çerçevesinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna göre; kanunun kapsamı “Kamu ve Özel sektöre ait tüm işyerleri ve işlere uygulanacaktır” maddesine göre genişletilmiştir. Böylece, etki alanı genişleyen kanunun içerisine İş Kanunu, Deniz İş Kanunu, Meslek Eğitim Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, Borçlar Kanunu çalışanlarına, bu işyerlerinin ve işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerlere de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına ve faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanacaktır denilmiştir. Bu bağlamda, İş Sağlığı ve Güvenliği mezunu teknik elemanlara, birçok kurum ya da kuruluşta ilgili personel olarak istihdam edilebilmektedir. Kısacası bütün özel iş yerlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma imkânları vardır.

  

Üst Derece Programlarına Geçiş: İş Sağlığı ve Güvenliği Programını bitiren öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavı ile aşağıdaki lisans programlarına geçiş yapabilirler. 

•Acil Yardım ve Afet Yönetimi 
•İşletme 
•İş Sağlığı ve Güvenliği 
•Sağlık Yönetimi 
•Sosyal Hizmet

  

Mezuniyet Koşulları: Programdan mezun olabilmeleri için gerekli koşullar (dersler ve kredi sayıları, staj, v.b.) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu’nun yönetmeliğinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir (MADDE 14, MADDE 32). İş sağlığı güvenliği programı dersleri toplamda iş yeri eğitimi dâhil 120 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Programdan mezun olabilmek için iş yeri eğitimi dâhil toplamda 120 AKTS kredi içeren derslerin tamamından başarılı olması ve genel not ortalaması en az 4 üzerinden 2.00 olması gerekmektedir. 

  

Eğitim Şekli: Örgün Öğretim

 

  

Bölüm Başkanı ve AKTS Koordinatörü:

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Mehmet Hakan MORCALI 

 


Gaziantep Üniversitesi - Naci Topçuoğlu MYO
2.Organize San. Başpınar Şehitkamil/Gaziantep 
Tel: 0342 337 11 37 
e-posta:morcali@gantep.edu.tr

Tüm Hakları Saklıdır. © 2021