İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

İŞLETME YÖNETİMİ

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

pdfDers Kredileri ve İçerikleri

Amaç: İşletme Yönetimi Programı temel olarak çeşitli ölçeklerde faaliyet gösteren işletmelerin gereksinimlerini karşılayacak, yönetim kabiliyeti olan, yenilikçi düşüncelere açık, ifade gücü yüksek, girişimci ruhu taşıyan, kalite odaklı, çağın sorunlarını görebilen ve tartışabilen; bu sorunlar çerçevesinde çözümler üreten; ülkenin ve dünyanın geleceği konusunda sorumluluk alabilen, etik değer bilgisine sahip, nitelikli eleman gücünü yetiştirmek amacı ile kurulmuştur.

 

Kazanılan Derece: 'İşletme Yönetimi' meslek elemanı

 

Derece Seviyesi: Önlisans

 

Kabul ve Kayıt Koşulları: Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.

  

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Başka bir kurumdan YÖK tarafından kabul edilen sistem ile gelen öğrencinin aldığı derslerin içerikleri ve kredileri, GAÜN’de verilen dersin içeriğine ve kredilerine uygun olması ve Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenciye ilgili derslerden muafiyet hakkı tanınır.

  

Yeterlilik Koşulları Ve Kuralları: 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasını sağlayan, toplamda 120 AKTS kredisi ders alan ve her dönemde 65’er iş günü olmak üzere iki dönemde toplam 130 iş günü İşyeri Eğitimi derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler ön lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

  

Program Profili: İşletme Yönetimi Programı temel olarak çeşitli ölçeklerde faaliyet gösteren işletmelerin gereksinimlerini karşılayacak nitelikli eleman gücünü yetiştirmek amacı ile kurulmuştur. Öğrencilere iki yıllık süreçte yönetim, üretim, muhasebe, finansman, insan kaynakları, pazarlama, konuları ile ilgili temel altyapılar kazandırılmakta 12'şer haftadan iki dönemlik staj ile öğrenilen teorik bilgilerin pratiğe dökülmesi sağlanmaktadır. Bu kapsamda günümüz dünyasında en sık mezun veren işletme bölümü öğrencilerine nazaran öğrencilerimiz okul bitmeden henüz mezun olmadan sektörle iletişimi gerçekleşmekte ve mezun olduğunda işe alınmada önceliği hak etmektedir. Program mezunları “İşletme Yönetimi Meslek Elemanı” ünvanı verilir.

  

Program Yeterlilikleri (Çıktıları): Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler;

 * İşletmenin temel kavramlarını, amaçlarını ve çevreyle olan ilişkilerini, işletme fonksiyonlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilir.

 * Yönetimin ve yöneticinin işi ve özelliklerine ilişkin temel konuları, yönetimin temel fonksiyonları ve güncel konuları hakkında teorik ve pratik bilgi sahibidir.

 * Muhasebe sistemi hakkında temel bilgileri bilir. İşletme varlıkları, kaynakları ve arasındaki hareketlerini muhasebeleştirebilir. Muhasebe ile ilgili temel bilgisayar programlarını kullanabilir.

 * Gerek işletmelerin gerekse kişilerin karşılaşabilecekleri temel hukuki sorumlulukları yerine getirebilecek, gerekli mevzuatı takip edip uygulayabilecek temel hukuk bilgisi ve donanımına sahip olur.

 * Temel mali tabloları tanır ve hazırlayabilir. Bu mali tabloların gerek içerisindeki kalemler arasındaki ilişkilerini gerekse birbirleri arasındaki ilişkileri yorumlayabilir. İşletmelerde temel maliyet hesaplamalarını yapabilir.

 * Genel Ekonomi ve Türkiye Ekonomisi ile ilgili temel kavramları bilir ve bu bilgileri analiz etme, yorumlama, değerlendirme becerisine sahip olur.

 * Temel düzeyde bilgi iletişim teknolojilerini kullanabilir; değişiklikleri takip ederek yeni teknolojileri işletme sistemlerine uyarlayabilir.

 * Gerek işletmelerde gerekse güncel hayatta karşılaşılabilecek temel finansal hesaplamaları yapabilir Finansal süreçleri yönetebilir, analiz edebilir Finansal sorunlarına çözüm önerileri getirebilir. Finansal araçları tanır ve firma ve bireysel kredilendirme süreçlerini bilir. 

 * Üretim ve pazarlama satış ve reklamcılık ile ilgili temel işlevleri bir bütün olarak kavrayabilir. Yeni üretim ve pazarlama tekniklerini uygulayabilme ve sorunların çözümünde öneri geliştirebilme becerisine sahip olur.

 * İşletmenin insan kaynaklarını işletme amaçları doğrultusunda verimli ve etkin biçimde çalışmasını ve gelişmesini sağlayarak yönetme becerisini kazanabilir.

 * İşletme yönetimi alanında gerekli olabilecek temel mesleki İngilizce kavramlarını bilir ve orta düzeyde kullanabilir.

 * Türk vergi sistemi, ticaret hukuku ve iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında temel bilgilere sahiptir.

 * Piyasanın ihtiyaç duyduğu donanımlı elemanlarda aranan mesleki etik değerlere hakim, yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilen, tarihi değerlere saygılı, yenilikçi düşüncelere açık, girişimci ruhu taşıyan bireyler haline gelir.

 * Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olabilir.

  

İstihdam Olanakları: İşletme Yönetimi programından mezun olan öğrencilerimiz ekonominin en önemli birimlerini oluşturan ulusal ve uluslararası işletmelerin; muhasebe, finansman, üretim, personel, pazarlama, satış, idari işler ve diğer bölümlerinde çalışabilmekte ayrıca yönetim süreci içeren tüm özel ve kamu, üretim ve hizmet sektörlerinde iş bulabilmektedirler. Ya da öğrencilerimiz örgün veya Uzaktan Eğitim Sistemi ile öğrenim yapan programlara dikey geçiş yapabilmektedir.

  

Üst Derece Programlarına Geçiş: Mezun öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı ile lisans programlarına geçiş yaparak eğitimlerine devam edebilirler.

  

Mezuniyet Koşulları: Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve İşyeri Eğitimi 1 ile işyeri Eğitimi 2 derslerini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

  

Eğitim Şekli: Örgün Öğretim

  

Bölüm Başkanı ve AKTS Koordinatörü:

 Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Dr. Burcu BUYURAN

 

 Gaziantep Üniversitesi - Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu

 Yönetim ve Organizasyon Bölümü

 İşletme Yönetimi Programı

 Şehitkamil/GAZİANTEP

 Tel: +90 342 3371137

 e-posta: bbuyuran@gantep.edu.tr

Tüm Hakları Saklıdır. © 2021