LOJİSTİK PROGRAMI

LOJİSTİK

LOJİSTİK PROGRAMI

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ

 

LOJİSTİK PROGRAMI

 pdfDers Kredileri ve İçerikleri

Amaç: Lojistik programının amacı, hem lojistik sektörünün ihtiyacı olan yenilikçi, düşüncelere açık, değerler konusunda bilinçli, çağın sorunlarını görebilen ve tartışabilen ve çözümler üreten; sorumluluk sahibi, nitelikli personel kaynağını yetiştirmek hem de sektörün yarattığı istihdam olanakları sayesinde birçok kişiye iş imkânı sağlamaktır.

 

 Kazanılan Derece: 'Lojistik' meslek elemanı

 

 Derece Seviyesi: Ön lisans

 

Kabul ve Kayıt Koşulları: Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır.  Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. 

 

Önceki Öğrenmenin Tanınması:  Başka bir kurumdan YÖK tarafından kabul edilen sistem ile gelen öğrencinin aldığı derslerin içerikleri ve kredileri, GAÜN’de verilen dersin içeriğine ve kredilerine uygun olması ve Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenciye ilgili derslerden muafiyet hakkı tanınır.

 

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları: 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasını sağlayan,toplamda 120 AKTS kredisi ders alan ve her dönemde 12'şer hafta olmak üzere İşyeri Eğitimi derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler ön lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

 

Program Profili: Lojistik bölümünde üretim amacı ile alınması gerekli olan hammadde ve malzemelerin yurt içi ve yurt dışı tedariki, üretim esnasındaki akışı, üretim sonrası çıktı olan mal ve hizmetlerin yurt içi ve yurt dışı piyasalara ulaşımına kadar olan geniş bir süreci öğretilmektedir. Programdan mezun olanlara “Lojistik Elemanı” unvanı verilmektedir.

 

Program Yeterlilikleri ve (Çıktıları): Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler;

 * Lojistikte temel kavramlar olan ulaştırma, malzeme elleçleme, stok yönetimi, depolama, paketleme, müşteri hizmetleri yönetimi ve ters akışlar gibi aktiviteleri ve türleri ile ilgili temel bilgileri tarihsel ve sistematik çerçevede bilir.

 * İşletme ile ilgili temel kavramları, amaçlarını ve çevreyle olan ilişkilerini, işletme fonksiyonlarını ve yönetimin temel fonksiyonlarını bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilir. İşletme varlıkları, kaynakları ve arasındaki hareketlerini muhasebeleştirebilir.

 * Gerek işletmelerin gerekse kişilerin karşılaşabilecekleri temel hukuki sorumlulukları yerine getirebilecek, gerekli mevzuatı takip edip uygulayabilecek temel hukuk bilgisi ve donanımına sahip olur. Ticaret hukuku ve iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında temel bilgilere sahiptir. Taşımacılık, stoklama, ulaştırma gibi lojistik konularına, gerek mevzuat ve hukuki yönden gerekse bilimsel açıdan bakabilir ve problem çözme tekniklerini kazanabilir.

 * Ekonomi ile ilgili temel kavramları bilir. Gerek işletmelerde gerekse güncel hayatta karşılaşılabilecek temel finansal hesaplamaları yapabilir. Lojistik bölümünde karşılaşılan temel Finansal işlemleri yönetebilir, analiz edebilir, finansal sorunlarına çözüm önerileri getirebilir.

 * Farklı ulaştırma türleri için navlun bedelleri hesaplayabilme, multimodel ve kombine taşımacılık ile ilgili temel bilgi ve becerisini kazanır. Bu süreçte kullanılan temel belgeleri ve sigorta işlemlerini bilir ve uygular.

 * Tedarik zinciri yönetimi ve lojistik kavramlarını açıklama ve ayırt edebilme özelliğini kazanır. Bir tedarik zinciri içerisinde farklı stok yönetim metotlarını sunarak aralarından işletme açısından en uygun olanını tercih edebilir. Uluslararası lojistikte taşıma şekilleri olan kara, hava ve deniz taşıma ile çoklu sistemlerini detaylı olarak tanır.

 * Dünyadaki ve ülkemizdeki liman ve terminallerin nerede olduklarını dünyada ve Türkiye’de lojistik köylerin nerede nasıl ve neden kurulduklarını ve nasıl işlediğini bilir.

 * Lojistikte kalite geliştirme tekniklerinin neler olduğunu ve lojistik aktivitelerinin daha iyi performansa nasıl ulaşabileceğini bulma becerisini kazanır. Lojistik alanındaki ulusal ve uluslararası araştırmaları, yeni yönelimleri ve tartışmaları takip eder ve uygular.

 * Lojistik sektöründe istihdam edilen lojistik elemanının ulusal ve uluslararası pazarlama kapsamında müşteriye karşı tutumları ve iletişim kurma becerilerinin nasıl olması gerektiğini bilir ve uygular.

 * Taşıma modlarında tehlikeli madde taşıma ve çevre ile olan ilişkileri ile ilgili temel mevzuat bilgi ve beceriyi taşır.

 * Dış ticaret ve gümrük ile ilgili tüm mevzuat ve uygulamalar hakkında bilgi ve beceriye sahip olur.

 * Lojistik alanında gerekli olabilecek temel mesleki İngilizce kavramlarını bilir ve orta düzeyde kullanabilir.

 * Piyasanın ihtiyaç duyduğu donanımlı elemanlarda aranan mesleki etik değerlere hâkim, yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilen, tarihi değerlere saygılı, yenilikçi düşüncelere açık, girişimci ruhu taşıyan bireyler haline gelir.

 * Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olabilir.

 

İstihdam Olanakları: Lojistik programı mezunları kamu ve özel sektörde yer alan firmalarda istihdam edilebilirler. Özellikle nakliye, sanayi, kargo ve ulaşım sektörlerinde nitelikli personel olarak tercih edilmektedirler. Ayrıca KPSS ile ulaştırma bakanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere tercih edilmektedirler.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş: Mezun öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı ile lisans programlarına geçiş yaparak eğitimlerine devam edebilirler.

 

Mezuniyet Koşulları: Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve İşyeri Eğitimi 1 ile işyeri Eğitimi 2 derslerini başarıyla tamamlamak gerekmektedir. 

 

Eğitim Şekli: Örgün Öğretim

 

Bölüm Başkanı ve AKTS Koordinatörü:

Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Dr. Burcu BUYURAN 

 

Gaziantep Üniversitesi - Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu 
Yönetim ve Organizasyon Bölümü 
Lojistik Programı 
Şehitkâmil/GAZİANTEP 
Tel: +90 342 3371137 
e-posta: bbuyuran@gantep.edu.tr 

Tüm Hakları Saklıdır. © 2021