MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI

MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ

 

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI

pdfDers Kredileri ve İçerikleri

Amaç: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programında, gerek şahsi iş yerinde, gerek özel sektörde, gerekse kamu işletmelerinde ve kurumlarında muhasebe bölümleri/birimlerinde kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe servisinde güvenilir, yetkin, nitelikli, sorumluluk bilincinde, iş yaşamında kullanılan muhasebe ve vergi uygulamalarını, ihtiyaçlarını ve yeni gelişmeleri takip edebilen, pratik düşünme yeteneğine sahip muhasebe meslek elemanı yetiştirmektir.

 

Kazanılan Derece: 2 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS’ye sahip öğrencilere Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanında önlisans derecesi verilir.

 

Derece Seviyesi: Ön lisans

 

Kabul ve Kayıt Koşulları: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programına, ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınır. Merkezî Yerleştirmede adaylar Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programına, YGS puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programına yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

 

 

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Başka bir kurumdan YÖK tarafından kabul edilen sistem ile gelen öğrencinin aldığı derslerin içerikleri ve kredileri, GAÜN’de verilen dersin içeriğine ve kredilerine uygun olması ve Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenciye ilgili derslerden muafiyet hakkı tanınır.

 

 

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları: 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasını sağlayan, toplamda 120 AKTS kredisi ders alan ve her dönemde 65’er iş günü olmak üzere iki dönemde toplam 130 iş günü İşyeri Eğitimi derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler ön lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

 

 

Program Profili: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programının amacı, işletmelerin ihtiyaç duydukları ofis ve muhasebe paket programlarını etkin kullanabilen, mesleği ile ilgili mevzuatı takip edebilen, ticari faaliyetlerde kullanılan defterlerde (yevmiye defteri, büyük defter, envanter defteri, serbest meslek defteri, karar defteri, işletme defteri vb.) mevzuata uygun usul ve esaslara göre muhasebe kayıtlarını tutabilen, vergi uygulamalarını takip edebilen, finansal yapıyı analiz etme ve karar verme becerisine sahip nitelikli elemanlar yetiştirmektir.

 

 

Program Yeterlilikleri ve (Çıktıları): Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler;

* Muhasebe, işletme, yönetim ve hukuk alanlarının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olmak, bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak

* Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak

* Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek

* Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak

* Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak

* Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak

* İş hukuku ve is güvenliği ve kalite bilincine sahip olmak

* Muhasebenin temel ilke ve kavramlarını ve de hukuki sorumluluklarını bilen, mesleki etik kuralları bilgisine ve duyarlılığına sahip olmak

* Muhasebe ilke ve standartlarındaki muhasebe uygulamalarını yönlendiren düzenlemeleri izleyebilme yeteneğine sahip olmak,

* Uluslararası muhasebe ve denetim standartları bilgisine sahip, muhasebe konusundaki yeni düzenlemelere hâkim olmak

* Alanı ile ilgili ticari matematik ve istatistik bilgisine sahip, ekonomik ve finansal verileri değerlendirmek, analiz etmek ve yorumlamak

* Şirket türleri, kuruluşu, sermaye artırımı, azaltımı, kâr dağıtımı ve tasfiye işlemlerine ilişkin yasal mevzuatı takip edebilmek ve ilgili muhasebe kayıtlarını düzenleyebilmek,

* Bilanço ve gelir tablolarını analiz etme ve yorumlama yeterliliğine sahip olmak, Mali tablolardaki bilgilerin doğru ve samimi olması için yapılan denetim faaliyetlerinde görev alma yeterliliğini kazanmak,

* Teorik ve uygulamalı eğitimin ardından işyeri eğitimi uygulamalarıyla, özel sektör ve kamunun ara eleman ihtiyacını karşılayabilecek donanıma sahip olur.

 

İstihdam Olanakları: Mezun olan öğrencilerimiz; kamu ve özel sektöre ait kuruluşlar ve işletmelerin muhasebe departmanlarında (Bankalar, Sigorta Şirketleri, Finans Şirketleri), Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yanında istihdam edilmektedirler. Öğrencilerimiz lisans eğitimini tamamladıktan sonra üç yıl staj yaptıkları ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde 'Serbest Muhasebeci Mali Müşavir' unvanına sahip olabilmektedirler.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş:  Mezun öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı ile lisans programlarına geçiş yaparak eğitimlerine devam edebilirler. Lisans Eğitimine geçiş, 19.02.2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik' ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği uygulama esasları uyarınca, Meslek Yüksekokulları programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ön Lisans Programından mezun olan öğrencilerimiz mesleki eğitimlerini üst düzeye taşıyabilmek amacıyla ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.

 

 

Dikey Geçiş Alanları

• Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

• Ekonomi

• İktisat

• İşletme

• İşletme Bilgi Yönetimi

• İşletme Enformatiği

• İşletme-Ekonomi

• Lojistik Yönetimi

• Muhasebe

• Maliye

• Muhasebe Bilgi Sistemleri

• Muhasebe ve Finansal Yönetim

• Uluslararası Finans

• Uluslararası İşletme

• Uluslararası İşletmecilik

• Uluslararası Ticaret

• Uluslararası Ticaret ve Finansman

• Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 

 

Mezuniyet Koşulları: Mezuniyet için gerekli 120 AKTS kredilik tüm katalog derslerini almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması ile tamamlamak.

 

Eğitim Şekli: Örgün Öğretim

 

Bölüm Başkanı ve AKTS Koordinatörü:

Bölüm Başkanı: Öğr.Gör. Reyhan ÖZTÜRKMEN


Gaziantep Üniversitesi - Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu
2.Organize San. Başpınar Şehitkamil/Gaziantep
Tel: 0342 337 11 37/1029
e-posta:buyukarpaci@gantep.edu.tr

Tüm Hakları Saklıdır. © 2021